Horspolders en Kreeftepolder

Horspolders en kreeftepolder op Texel


De Horspolders en de Kreeftepolder bevinden zich ten zuiden van de Mokbaai. Ze zijn ontstaan door de aanleg van zanddijken in de tweede helft van de vorige eeuw, waarbij delen van het strand werden afgeschermd van de zee, resulterend in natte valleien met een grote diversiteit aan planten. Dankzij de groei van duinen is de grondwaterstand hoog, en de zoete Horsmeertjes zijn omgeven door brede rietkragen. Hoewel de plantengroei door de jaren heen is veranderd en er steeds meer riet groeit, zijn er nog steeds diverse zeldzame en bijzondere planten te bewonderen, zoals parnassia en moeraswespenorchis.

De Horspolders en de Kreeftepolder zijn tevens rijk aan vogels. In de brede rietkragen van de meertjes broeden vogels zoals de bruine kiekendief, blauwborst, roerdomp en baardmannetje. De laatste twee soorten staan op de Rode Lijst met bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. In de Kreeftepolder bevindt zich zelfs een stormmeeuwenkolonie. Bovendien komen er steeds meer paddenstoelen voor, zoals wasplaatjes.

Wat kun je er doen:

Staatsbosbeheer organiseert regelmatig excursies door het gebied. Raadpleeg de agenda voor data en tijden. Er is een bewegwijzerde rondwandeling van 3,8 kilometer door de Horspolders. Volg de blauwe paaltjes. Honden zijn aangelijnd toegestaan. Je kunt ook zelfstandig wandelen in het gebied. Langs de Horsmeertjes lopen verschillende wandelpaden die je ook naar De Hors leiden. Combineer een wandeling in het gebied met een bezoek aan De Geul en de Mokbaai. Er zijn twee uitkijkpunten in het gebied: De Waterral en De Horsmeertjes. Het laatste biedt een prachtig uitzicht over een deel van de Horspolder en de Horsmeertjes, waar je diverse vogelsoorten kunt spotten. Vanaf De Waterral kijk je vooral op de Horsmeertjes.

Wat kun je er zien:

Je kunt vogels zoals de wintertaling, smient, slobeend, brilduiker, karekiet, blauwborst, rietgors, baardmannetje, kiekendief en roerdomp bewonderen. Ook de vegetatie is bijzonder, met onder andere vleeskleurige orchis, parnassia, groenknolorchis, moeraswesporchis, dwergbloem, strandduizendguldenkruid en kranswier.

Nuttige informatie:

De wandelpaden rond de meertjes zijn goed begaanbaar. Vergeet niet een verrekijker mee te nemen!

Reactie plaatsen

  Kunnen we je helpen met jouw eigen Texel Tour? marcel slikker kleine foto

Neem vrijblijvend contact met ons, vul het onderstaande formulier in en druk op verzenden