Duinen van Texel

Duinen van Texel

In het duingebied van Texel valt veel te zien. Je vindt er een gevarieerd landschap met natte duinvalleien, droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Talloze planten- en diersoorten hebben hier hun thuis gevonden. De uitgestrektheid van de zee en het strand, de knusheid van de bossen en de uitgestrekte duinen maken het Nationaal Park Duinen van Texel tot een prachtige plek om te bezoeken en een gebied dat het waard is om te behouden.