De Geul

De Geul op Texel

De Geul is een langgerekte vallei tussen twee duinenrijen ten zuidwesten van de Mokbaai. Vanaf het uitkijkpunt aan de Mokweg heb je een prachtig uitzicht op de Geulplas, een meertje dat rijk is aan vogels. Elk jaar, rond eind februari, keren hier de eerste lepelaars terug uit Afrika. In de rietkragen van de Geulplas broeden in de zomer honderden paren lepelaars, die vaak in groepen jagen op stekelbaarsjes en garnalen.

Rond 1920 werd de vallei met een stuifdijk afgesloten van de zee in het zuidoosten, waardoor er geen zoetwater meer over de Hors naar zee kon stromen en de vallei steeds natter werd. Er groeien veel bijzondere plantensoorten, zoals maanvarentjes en glad biggenkruid. Ook duindoorns zijn er veel te vinden, waarvan de vrouwelijke planten in het najaar feloranje zure bessen dragen die veel gegeten worden door trekvogels. In de buurt van duindoorns groeien vaak dichte vlierbosjes en is de bodem begroeid met brandnetels, bitterzoet en bramenstruiken.

Vogelrijk gebied:

Een van de drie Texelse lepelaarskolonies nestelt in De Geul. Na een dieptepunt in de jaren tachtig doen de vogels het nu weer goed op Texel. De lepelaars zijn te herkennen aan hun opvallende uiterlijk: een prachtig wit verenkleed, lange waadpoten, fraaie kuif en een lepelvormige snavel. De Geul is ook een belangrijk broedgebied voor meeuwen, vooral zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Ze vinden genoeg voedsel in de landerijen en het omliggende zeegebied en kunnen uitrusten op de zandplaten in de omgeving. In de duinen van De Geul grazen Schotse hooglanders en Exmoorpony's, die snelgroeiende planten kort houden zodat ook de langzame groeiers een kans krijgen en de vegetatie gevarieerd blijft.

Wat kun je er doen:

In het gebied worden regelmatig excursies en wandelingen georganiseerd. Staatsbosbeheer neemt je mee om de lepelaars, meeuwen en aalscholvers van dichtbij te bekijken, evenals de bijzondere vegetatie. In de agenda vind je een actueel overzicht van alle excursies. Je kunt ook zelf wandelen door De Geul, waar verschillende paden zijn bewegwijzerd met paaltjes in verschillende kleuren. Een verrekijker is handig om de vele vogelsoorten te kunnen bewonderen.

Wat kun je er zien:

Lepelaars, verschillende meeuwensoorten, aalscholvers, diverse zangvogelsoorten, bruine en blauwe kiekendieven, kuifduiker, buizerd, orchideeën, beekstaartjesmos, oermos, glad biggenkruid, maanvarentjes, Schotse hooglanders en Exmoorpony's.

Nuttige informatie:

Honden zijn niet toegestaan tijdens georganiseerde excursies in het gebied. Als je zelf gaat wandelen, houd dan je hond aangelijnd.

Reactie plaatsen

  Kunnen we je helpen met jouw eigen Texel Tour? marcel slikker kleine foto

Neem vrijblijvend contact met ons, vul het onderstaande formulier in en druk op verzenden