Klootschieten

Klootschieten

Het klootschieten op sien Texels wordt gespeeld (recreatief) op een vooraf afgesproken parcours in de duinen van Texel met een lengte van meestal zo'n 2-3 kilometer. Het kan gespeeld worden met vele spelers, men vormt teams van gelijke aantallen, gebruikelijk is 4 tot 6 personen per team. Het doel is eigenlijk heel simpel, in zo weinig mogelijk worpen het parcours afleggen. Het team met de minste worpen is de winnaar

Hoe werkt klootschieten?

Het is de bedoeling om met het team het parcours in zo weinig mogelijk worpen af te leggen. Op het scoreformulier worden
de namen van de deelnemers van het team genoteerd en in deze volgorde gooit men ook. Bij een worp lopen de andere spelers van de teams vooruit zodat zij kunnen aangeven waar de klootschietbal is blijven liggen. De volgende speler moet vanuit deze positie gooien. Het vooruitlopen heeft tevens als functie dat men de klootschietbal in het oog houdt als deze van de verharde weg in de berm of sloot raakt. Wanneer dit gebeurt, zoekt men de "kloot" op en legt deze aan de kant van de weg (in de berm). De volgende speler kan weer vanaf dat punt via de verharde weg gooien. Voordat een speler de klootschietbal gooit, moet er duidelijk een harde kreet worden gegeven, zodat de medespelers en omgeving niet gevaar lopen. Men roept vaak: “Daar komt ie!”.

Spelregels klootschieten

Men gebruikt 1 klootschietbal per team en neemt één reserve kloot mee voor het geval van verlies of beschadiging. Ieder team neemt naast de 2 klootschietballen een klootschiethark een pen en een scorelijst voor Klootschieten mee. Er wordt per 2 teams gestart aan het begin van het parcours, deze teams blijven bij elkaar over het gehele parcours. Bij aanvang van het parcours gooien de 2 eerste spelers van ieder team de klootschietbal zo ver mogelijk. Nadat de eerste spelers van de teams gegooid hebben, gooit de volgende speler van het team die het MINST ver gegooid heeft weer als eerste. Het is dus zaak steeds verder te gooien dan de tegenpartij.


Wil je eens klootschieten op Texel? Boek dan onze combinatie deal met E-chopper rijden klootschieten

Reactie plaatsen

Neem vrijblijvend contact met ons, vul het onderstaande formulier in en druk op verzenden