Werelderfgoed Waddenzee

Werelderfgoed Waddenzee

De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. Het gebied bestaat uit het grootste deel van het Deense beschermde Waddenzeegebied, het Nederlandse gedeelte dat beschermd is en de Duitse Nationale Waddenzeeparken in Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein. 

De Waddenzee is een niet erg diep watergebied met een relatief vlakke kust. Het leefgebied heeft getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komen een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar. Het gebied is een van de laatst overgebleven grootschalige bij eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren.

45 Waddeneilanden

De Waddeneilanden bestaan uit 45 eilanden en liggen in Nederland, Duitsland en Denemarken. Van deze 45 eilanden zijn er 25 bewoond. Het hele gebied staat sinds 2009 op Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Waddengebied kent een uniek ecosysteem.

De Waddenzee van Nederland en Duitsland is werelderfgoed sinds 2009. In 2014 is het Deense deel ook bijgeschreven, waardoor de Waddenzee nu compleet op de Werelderfgoedlijst staat.
Visit Wadden www.visitwadden.nl
www.waddensea-worldheritage.org  Reactie plaatsen

Neem vrijblijvend contact met ons, vul het onderstaande formulier in en druk op verzenden